Design og strategi

Lanserer nytt masteremne i Designledelse

Endelig har drømmen min blitt virkelighet. Januar 2024 starter vi opp et nytt masteremne i Designledelse (Design Management), som du kan ta på deltid kombinert med jobb. Håper vi sees!
Jeg gleder meg til å undervise i designledelse. Vi skal bruke boken min Design og strategi / Design and Strategy. Foto: CF Wesenberg.
Jeg gleder meg til å undervise i designledelse. Vi skal bruke boken min Design og strategi / Design and Strategy. Foto: CF Wesenberg.

Hva er designledelse?

Designledelse handler om å lede design- og innovasjonsprosesser som kan brukes i all verdiskapning, for å bidra til å skape brukervennlige, lønnsomme og bærekraftige løsninger.

Designledelse er en lederrolle med ansvar for utvikling, bruk og forvaltning av design for å fremme innovasjon og verdiskapning, innen privat og offentlig sektor.

Designledelse innebærer å:

  1. lede design- og utviklingsprosesser internt i egen organisasjon.
  2. administrere og prosjektstyre innkjøp av designtjenester fra eksterne designtilbydere.
  3. forvalte virksomhetens designkapital, for å beskytte immaterielle verdier, som merkevarer og juridiske designrettigheter.

Å forstå designledelse er spesielt nyttig for de som skal lede design- og innovasjonsprosesser i forbindelse med produkt- og tjenesteutvikling, identitet- og merkebygging, og annen verdiskapning. Det innebærer å beherske metoder for problemløsning, samskapning, brukersentrering og sirkulær økonomi, og bruk av idéprosesser, designsprint og iterering. Sentralt i designledelse er oppgaven med å utvikle og bygge en kultur, en struktur og en organisasjon omkring en designbevissthet.

Strategisk forankring i overordnede mål og strategier er en nøkkelfaktor for at design skal bidra til måloppnåelse. Det innebærer strategiforståelse, strategiutvikling og bruk av strategiske designprosesser.

Masteremne Designledelse starter 17. januar 2024 på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Drammen. Kurset kan tas på deltid i kombinasjon med jobb og gir 15 studiepoeng. Det kan inngå som et emne i lederutdanningen Executive Master of Management.

Kurset passer for prosjektledere, mellomledere og toppledere innen private, offentlige og frie virksomheter på tvers av bransjer og næringer, herunder profesjonelle utøvere i designvirksomheter og andre kreative næringer, og enhver som ønsker å lede designprosesser.

Mer om kurset her: Designledelse (masteremne)