Design og strategi

Boken «Design og strategi»

Alle virksomheter trenger en forretningsstrategi og en visuell profil. De må også kunne kommunisere hvilke produkter og tjenester de kan tilby sine kunder. I skjæringspunktet mellom strategi og design ligger nøkkelen til suksess. Det er her gullet ligger.

Design og strategi presenterer en strategisk designprosess i sin helhet, samt et mangfold av metoder for innsikt, strategiutvikling, idéutvikling og problemløsing. Boken kan brukes som en håndbok ved planlegging og gjennomføring av strategi- og designprosjekter, eller et hvilket som helst prosjekt. Kjernen i boken er en fasestruktur som representerer hele prosessen og som leseren kan navigere etter.

Design og strategi henvender seg til både virksomheten og designeren. For virksomheten gjelder det å se verdien av design som et sentralt strategisk virkemiddel for verdiskapning, posisjonering og konkurransekraft. For designeren gjelder det å skape løsninger som er strategisk forankret, og bidrar til at virksomheten når sine mål.

Boken kan brukes av virksomhetsledere, designere og alle som jobber med kommunikasjon og merkevarebygging. Studenter innen design, markedsføring og ledelse vil også ha stor glede av boken, blant annet for å bli kjent med hvilke prosesser som kreves i et strategisk designprosjekt.INTRODUKSJON Strategisk utvikling av design kan forklares med at prosessen og løsningen er forankret i virksomhetens mål og strategier, og bidrar til måloppnåelse for virksomheten.


BOKENS HOVEDPERSONER Virksomheten (designkjøperen)
Designeren (fagpersonen)
Brukeren (kunden)


FASESTRUKTUR De seks overordnede fasene i designprosessen er også navigeringsstrukturen i boken.


BIDRAGSYTERE «Det tok drøyt tre år å skrive boken. Det var en krevende og interessant reise. Jeg dykket ned i gammel og ny litteratur, fordypet meg i forskningsartikler og tok for meg av digitale søk på internett. Jeg intervjuet designere på tvers av disipliner og profesjoner, strateger, jurister, markedsførere og samfunnsvitere. Mange har bidratt med å lese hele eller deler av manus og kommet med faglige innspill, stilt opp til intervjuer, deltatt i samtaler, delt prosesser og metoder og bidratt med sin tid og kompetanse på ulike måter. Bidragsyterne finner du også i bokens takkeliste.» – Wanda

 • Bokdesign: Lars Høie
 • Redaktør: Elisabeth Holmberg i Cappelen Damm Akademisk
 • Ombrekking: Sissel Schei Susæg i Bøk, laboremus.noIntervjuer
 • Mathias Haddal Hovet, daglig leder/partner, Heydays.
 • Torbjørn Sitre, Consulting Director, Sopra Steria.
 • Henning Rekdal Nielsen, kreativ leder, EGGS design, Oslo.
 • Kjell Reenskaug, kreativ leder/partner, Bleed.
 • Nina Lysbakken, universitetslektor, Visuell kommunikasjon, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Carl Gürgens, grafisk designer.
 • Lars Høie, grafisk designer.
 • Birgitte Appelong, interiørarkitekt med PhD i lysdesign.

FAGELIGE STØTTESPILLERE

 • Anne Holter, kunstner og fotograf.
 • Elise Estdahl Kaspartu, designstrateg og kunstviter. Rådgiver og prosjektleder i Miksmaster.
 • Annie Myhre, kundedirektør og designrådgiver hos Dinamo Design.
 • Anita Grimsgaard Loe, kunstner med master ved Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design.
 • Brita Bergsnov-Hansen, rådgiver/designer, Miksmaster.
 • Carl Gürgens, grafisk designer.
 • Lise Feirud, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Birger Opstad, førsteamanuensis/visedekan, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Asbjørn Winther, kommunikasjonsrådgiver/
  generalsekretær
  , Norsk forening mot støy.
 • Lars Christian Gamborg, grafisk designer, Allkopi.
 • Eivind Arnstein Johansen, universitetslektor, bachelor i grafisk design, NTNU Gjøvik.
 • Øyvin Rannem, typograf og forfatter.
 • Eirik Bakkelund, rådgiver, Arctic Paper Norge.
 • Tom Tysbo, partner/advokat, Protector.
 • Hølje Tefre, administrerende direktør, Dinamo Norge.
 • Birgitte Appelong, interiørarkitekt med PhD.
 • Torbjørn Sitre, consulting director i konsulentselskapet Sopra Steria.
 • Ingunn Elvekrok, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Lars Olsen, professor, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI.
 • Anette Brekke-Bjørkedal, grafisk designer, The good guys.
 • Kaj Standal Clausen, grafisk designer.
 • Eivind Ove Eide, arkitekt, daglig leder, Designinstituttet.
 • Geir Arne Skomsøy, rådgiver, skribent og konseptutvikler.
 • Torunn Synnøve Mehus, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Nina Furu, forfatter og partner, Webgruppen.
 • Jan Henrik Wold, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Arne Simonsen, tidligere direktør i Statens informasjonstjeneste.
 • Steinar Killi, professor, Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, AHO.

SAMTALER

 • Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver design, Design og arkitektur Norge, Doga.
 • Linda Lien, førsteamanuensis i grafisk design, Universitetet i Bergen, UiB. Fakultet for kunst, musikk og design.
 • Ashley Booth, professor visuell kommunikasjon, Universitetet i Bergen, UiB. Fakultet for kunst, musikk og design.
 • Tone Bergan, director design, Creuna.
 • Per Farstad, professor/industridesigner, Designinstituttet.
 • Espen Johansen, interiørdesigner, Eventyr design og produksjon.
 • Leif Frimann Anisdahl, typograf og formgiver.
 • Rory McGrath, designer/partner i OK-RM.
 • Cath Røsseland, kommunikasjonsrådgiver, Nye Tendenser/miljøsjef på Øya-festivalen.
 • Malene Grimsgaard Loe, arkitektstudent, KADK, København.
 • Øivind Loe, sivilingeniør, Silicon Laboratories.
 • Theo Sikkes, universitetslektor, Visuell kommunikasjon, Universitetet i Sørøst-Norge.
 • Anne Cecilie Hopstock, interiørarkitekt.
 • Wegard Kyoo Bergli, redaktør og forfatter.

LÅN AV ILLUSTRASJONER, MODELLER, FOTO

 • Morten Throndsen, kreativ leder, Strømme Throndsen Design.

 • Skule Storheill, Direktør innovasjonsprogrammer, Design og arkitektur Norge, Doga.

 • Jonathan Romm, designer/rådgiver, Halogen.

 • Frode Helland, skriftdesigner, Monokrom Skriftforlag.

 • Anine Heitun, grafisk designer, tidligere student ved Universitetet i Sørøst-Norge.

 • Sidsel Lie, partner/strategisk rådgiver, Grid design.

 • Rune Døli, grafisk designer.

 • Endre Berentzen, founding partner, Anti Inc Bergen AS.

 • MoMA, The Museum of Modern Art, Scala Archives.

 • Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon.

 • Foto av boken: Theo Sikkes, universitetslektor, Visuell kommunikasjon, Universitetet i Sørøst-Norge, USN

 • Student på foto: Ranja Elisabeth Berg Kopseng