Design og strategi

Intervjuer av 8 designere

Gjennom en serie på åtte intervjuer forteller utøvere fra ulike designprofesjoner om sine prosesser og metoder. De deler også sine tanker og refleksjoner om design i dag, og muligheter og endringer de ser i tiden.

Wanda Grimsgaard har gjennom intervjuene ønsket å undersøke hvilke prosesser og metoder designere bruker. Formålet var blant annet å finne likhetstrekk på tvers av design disipliner, for å kunne utvikle en strategisk designprosess for alle typer designoppdrag.

Intervjuene inngår i forfatterens utvikling av boken «Design og strategi». Man finner tekst tilknyttet intervjuene i boken.