Design og strategi

Design and Strategy - Ettårs jubileum

Boken har definitivt vokst ut av hendene mine. Foto: CF Wesenberg, og Theo Sikkes.
Boken har definitivt vokst ut av hendene mine. Foto: CF Wesenberg, og Theo Sikkes.
Etter ett år etter lansering har boken definitivt vokst ut av hendene mine. Siden den gang har boken funnet veien globalt. Jippi! :)

Tilbakemeldingene har vært overveldende, og det har vært en glede å holde foredrag og chatte med folk over hele verden. Jeg vil feire med å dele en historie hentet fra bokens forord.

Opprinnelig er jeg grafisk designer utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole som KHiO het den gangen. Min far var reklamemann og lærte meg tidlig å bruke det han kalte arbeidsplattform, som i realiteten var en strategisk plattform.

Sånn sett begynte jeg å jobbe strategisk, uten å vite at det var det jeg gjorde. Jeg drev eget designbyrå i Asker i mange år, med flere ansatte. Etter fusjon og oppkjøp ble det partnerskap i Oslo. Vi jobbet med å utvikle identiteter for bedrifter og produkter, og i kundeporteføljen hadde vi mange små og mellomstore virksomheter og flere store kjente merkebedrifter. Den store strategi-aha-opplevelsen fikk jeg en gang for mange år siden da en av våre markedskonsulenter holdt en strategisk workshop med en av våre kunder. Da tenkte jeg, dette kan jeg også gjøre. Jeg skjønner dette. Dermed ble det begynnelsen på mange strategiske designprosesser og en spennende faglig utvikling, som har ledet frem til at jeg nå har skrevet en bok om design og strategi. En utløsende faktor var mitt behov for å dele kunnskap, noe jeg har gjort siden jeg holdt mine første Mac-kurs på slutten av 80-tallet. Det var noe jeg ble bedt om å gjøre fordi jeg allerede i 1984 tok i bruk den første Mac’en som kom på markedet. I alle år drev jeg undervisning ved siden av min designvirksomhet. Etter hvert var jeg også sensor og gjestelærer på flere av landets designskoler før jeg begynte å undervise på full tid som professor i visuell kommunikasjon. Det å lære bort er et stort ansvar og innebærer at man hele tiden må fylle på med ny kunnskap. Jeg opplevde etter hvert at jo mer jeg lærte meg, desto mer forsto jeg at jeg ikke kunne. Det ble viktig å sette kunnskapen i system og fylle på etter hvert. Jeg begynte å skrive kompendier til studentene og satte dem i et system basert på forløpet i en designprosess, delt opp i en fasestruktur. Dermed fikk jeg ideen til å skrive en bok om prosesser og metoder, innenfor rammene av denne fasestrukturen.

Det tok drøyt tre år å skrive boken. Det har vært en krevende og interessant reise. Jeg har intervjuet designere, strateger og samfunnsvitere, dykket ned i gammel og ny litteratur, fordypet meg i forskningsartikler og tatt for meg av digitale søk på internett. Gjennom denne kunnskapen har jeg foredlet fasestrukturen for at den skal kunne fungere på tvers av designdisipliner, og fylt den med faglig innhold. Det ble en mer krevende jobb og mye mer å sette seg inn i enn jeg hadde forestilt meg. Ikke minst fordi det i løpet av det siste tiåret har skjedd store endringer i måten å jobbe med design på, som gjør at man tenker annerledes om design og bruk av design enn tidligere. Designtenkning, iterasjon og brukeropplevelse er blant mange nyere metoder virksomheter og designere tar i bruk for å skape attraktive produkter og tjenester. Store selskaper ser nytten av designtankegangen, ikke kun for å skape visuelle løsninger, men som en sentral faktor for problemløsning og forretningsutvikling.

Denne boken har fått navnet design og strategi, fordi jeg snakker om dem som to separate fagområder, samtidig som jeg bringer dem sammen. Design og strategi er uløselig knyttet til hverandre. Lenge har jeg visst at det ikke finnes noen fasit når det gjelder design. Jeg har nå også lært at fasit heller ikke eksisterer når det gjelder strategi. Både strategi og design er store fagområder, og innenfor disse feltene er det en mengde underliggende disipliner og overordnede profesjoner. Jeg har prøvd å fange det grunnleggende i de ulike områdene man kan møte på i en designprosess. Min største utfordring har vært å begrense meg, være tro mot konseptet, og tenke at den overordnede prosessen er viktigst å forklare. Samtidig har jeg også dykket litt ned under overflaten, tatt med noen godbiter her og der. Alt jeg har skrevet om, kan utforskes videre i litteraturen, artikler og på internett. Jeg overlater til deg som leser å dykke videre ned i de områdene du finner interessante.

I boken har jeg ikke vektlagt å forklare hvordan man designer et ferdig produkt til en kunde, men beredt grunnen for det ved å vise prosesser og metoder som kan brukes uavhengig av hvilken oppgave man skal løse. Valg av prosesser og metoder i boken er preget av min bakgrunn som grafisk designer, hvor identitetsutvikling og merkebygging står sentralt. Denne kunnskapen vil forhåpentlig være nyttig for de fleste virksomheter på tvers av designdisipliner.

Når jeg nå setter en sluttstrek, kjenner jeg en enorm lyst til å vite mer, lese mer, oppdage mer. Jeg føler at jeg har åpnet et skattkammer av kunnskap, prosesser og metoder som jeg har forsynt meg av. Mange vil kjenne seg igjen i klassiske metoder, noen vil kjenne seg igjen i nye metoder, noen vil oppdage noe nytt og noen vil kanskje savne noe. Noen vil kanskje også være uenig i noe. Det er i tilfelle bra, for gjennom å være uenig, blir man mer klar på hva man selv mener, dessuten kan det skape interessante debatter. Selv bringer jeg inn en stemme gjennom det jeg har valgt å ta med i boken, og gjennom måten jeg har definert designprosessen på.

Tanker fra skriveprosessen

Da jeg holdt på å den norske versjonen av boken i 2015-2018, var Design Thinking plutselig blitt en stor greie alle snakket om. Det skjedde en endring i hvordan virksomheter tok i bruk design og snakket om design. Jeg begynte å tenke: Er det Design Thinking boken skal hete? Men, jeg bestemte meg for å være tro mot min opprinnelige idé. Å skrive om en strategisk designprosess. I stedet valgte jeg å skrive om Design Thinking som en designmetodikk.

Da jeg satt med den engelske utgaven i 2021-2023, kom bærekraft for fullt. Jeg begynte å tenke: Bør jeg heller skrive en bok om bærekraft? Det er jo det alle er opptatt av nå. Igjen valgte jeg å være tro mot min opprinnelige idé. Å skrive om en strategisk designprosess. Jeg bestemte meg heller for å inkludere mer om bærerkraft der det var naturlig i prosessen. Måtte samtidig passe på å ikke grønnvaske boken. Som du ser har boken fått en annen farge. Og jeg tenkte at strategi og mål er viktig om man vil lykkes med bærekraft.

Generelt har jeg prøvd å unngå å la buzzwords få for stor rolle, men snakke om det på en faglig måte som er mer tidløs. Uansett er det slik at designfaget er svært påvirkelig av tid og trender, ny teknologi, endringer og behov i samfunnet, næringslivet og omgivelsene. Derfor har jeg gjort en del oppdateringer og inkludert nytt stoff i den engelske utgaven.


Les også: Launching Design and Strategy


Design and Strategy: Amazon.co.uk, Amazon.com


Grimsgaard, W. (2023). Design and Strategy. A Step-by-Step Guide. Routledge, Oxon/NY. https://doi.org/10.4324/9781003223955

Publisher: Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York.
Paperback: ISBN 9781032122915
Hardback: ISBN 9781032122908
eBook: ISBN 9781003223955

PDF. Table of content and excerpts, ResearchGate: Link


Norsk versjon: Grimsgaard, W. (2018). Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design. Cappelen Damm Akademisk, Oslo.


Wanda Grimsgaard: E-post: wanda.grimsgaard@usn.no Linkedin. Instagram. Researchgate.