Meny Kjøp

Forsiden

«Design og strategi: Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design» er en fagbok skrevet av grafisk designer og professor Wanda Grimsgaard, utgitt av Cappelen Damm Akademisk september 2018.

Om boken «Design og strategi» presenterer en strategisk designprosess i sin helhet, samt et mangfold av metoder for innsikt, strategiutvikling, idéutvikling og problemløsing. Boken kan brukes som en håndbok ved planlegging og gjennomføring av strategi- og designprosjekter, eller et hvilket som helst prosjekt. Boken henvender seg til både virksomheten og designeren. For virksomheten gjelder det å se verdien av design som et sentralt strategisk virkemiddel for verdiskapning, posisjonering og konkurransekraft. For designeren gjelder det å skape løsninger som er strategisk forankret, og bidrar til at oppdragsgiveren når sine mål.

Om websiden Formålet med denne websiden er å presentere intervjuer av 8 designere fra ulike designprofesjoner. Intervjuene var et ledd i forskning på prosesser og metoder for å komme frem til en overordnet prosess som kunne fungere på tvers av designdisipliner. Intervjuene refereres til ulike steder i boken. Det er også en ambisjon å legge ut annet faglig innhold.

Målgruppen «Design og strategi» kan brukes av designstudenter så vel som profesjonelle designere, merkebyggere og kommunikatører. Bedriftsledere og eiere, samt studenter innen markedsføring og ledelse, vil også kunne finne boken og websiden nyttig, blant annet for å bli kjent med hvilke prosesser som kreves i et strategisk designprosjekt.